"Ik gun ze veel want ze werken hard voor ons"

Naam: Jeannine Wellink
Functie: P&O adviseur
Klant van InterimWorX sinds: 2008

Het Rijksmuseum is 7 dagen in de week open, 364 dagen per jaar. Een groot deel van de medewerkers werkt dan ook in de Front Office en Beveiliging. Een kenmerk van het Rijksmuseum is dat er een breed scala aan afdelingen en functies is. Zo zijn er onder meer de conservatoren, de restauratoren - restauratie van oude en beschadigde objecten gebeurt in eigen huis-  en medewerkers Educatie en Communicatie & Marketing.

De afdeling P&O is een compacte afdeling die midden in de organisatie staat. Het valt op als Jeannine door het museum loopt. Iedereen groet haar.
'We ondersteunen het management en we zijn er voor alle personele aangelegenheden. Dat gaat het beste als je elkaar kent, we besteden daar dan ook veel tijd aan.' Naast subsidie is het Rijksmuseum voor een steeds groter deel afhankelijk van eigen inkomsten. Dat brengt een verzakelijking met zich mee die ook invloed heeft op het personeelsbeleid. 'Zo hebben we  bijvoorbeeld onze management rapportages aangepast, zodat we er beter op kunnen sturen en we zijn een nieuw personeelsadministratiesysteem aan het invoeren.'

‘Hun eerlijkheid geeft vertrouwen’
'InterimWorX heeft ons bij de invulling van verschillende functies geholpen. Daarbij hebben we niet altijd even veel geluk gehad, maar ze zijn altijd heel hard voor ons blijven werken.
Het prettigste vind ik dat ze eerlijk zijn. Ze hemelen kandidaten niet op, maar vertellen voordat ze op gesprek komen eerlijk over de betere en mindere kanten van kandidaten. Dat geeft vertrouwen.'

Jeannine en haar collega's gaan een drukke tijd tegemoet met de heropening in het vooruitzicht. 'We hebben straks na de verbouwing weer een flink aantal nieuwe collega's nodig. Dat voert de druk op onze afdeling ook op. Dan is het fijn om te weten dat we een partij als InterimWorX in de buurt hebben, met mensen die weten wat er speelt en ons helpen als dat nodig is.